Blueprint

....How to create 3D content that will define the future of Augmented Reality?..Hoe maak je 3D-content die de toekomst van Augmented Reality zal bepalen?....

How can we show your audience your building before construction?

International Campus develops and runs modern student and young professional residences in Germany, Austria and The Netherlands. They build up THE FIZZ image using modernInternational Campus develops and runs modern student and young professional residences in Germany, Austria and The Netherlands. They build up THE FIZZ image using modern

We did it by doing: 
Methods of brand management, guaranteeing a lasting and strong position in the market and establishing a distinctive image for their residences. Continuously growing,

Client:
Fizz
Services:
Promotion / Modelling / Realism / New media

....How to create 3D content that will define the future of Augmented Reality?..Hoe maak je 3D-content die de toekomst van Augmented Reality zal bepalen?....

....Aryzon develops and sells the “cardboard for augmented reality” - a low-cost headset that augments content from a smartphone’s screen to the user’s physical environment. To continue, Aryzon needs digital content to further expand and develop their platform. ..Aryzon ontwikkelt en verkoopt de "cardboard for augmented reality" - een betaalbare headset die content van een smartphone's scherm toevoegt aan de echte wereld. Om verder te komen, heeft Aryzon digitale content nodig om hun platform verder uit te breiden en te ontwikkelen. ....


....Our approach:..Onze aanpak:....

....When we say that we master our field of work, we mean it! And with AR becoming the future platform for visual communication, our 3D content can reinforce that. That is why Aryzon chose us, that is why our collaborative results work! ..Wanneer we zeggen dat we ons werkveld beheersen, dan menen we het! En met AR als het toekomstige platform voor visuele communicatie, kan onze 3D-inhoud dat versterken. Dat is de reden waarom Aryzon voor ons koos en daarom werken onze gecombineerde oplossingen! ....

....Client:..Klant:....
Aryzon
Services:
Games / Modelling / Realism / New media

How can we show your audience your building before construction?

International Campus develops and runs modern student and young professional residences in Germany, Austria and The Netherlands. They build up THE FIZZ image using modernInternational Campus develops and runs modern student and young professional residences in Germany, Austria and The Netherlands. They build up THE FIZZ image using modern

We did it by doing: 
Methods of brand management, guaranteeing a lasting and strong position in the market and establishing a distinctive image for their residences. Continuously growing,

Client:
Fizz
Services:
Promotion / Modelling / Realism / New media

Unique Selling Points:

....Game concepts that excel in AR..Game concepten die uitblinken in AR....

....Aryzon wants to offer various types of games and experiences for their users to show the vast capabilities and benefits of using AR technology. Together with our partner Conceptlicious, we as Tiny Giants developed several games that utilize specific interaction methods. ..Aryzon wil verschillende soorten games en ervaringen aan hun gebruikers kunnen aanbieden, om de mogelijkheden en voordelen van het gebruik van AR-technologie te laten zien. Samen met onze partner Conceptlicious hebben wij als Tiny Giants verschillende games ontwikkeld die gebruik maken van specifieke interactiemethoden. ....

....Optimized for merely a smartphone..Geoptimaliseerd voor slechts een smartphone....

....Anything is virtually possible, but it does come with a price. The more complex an experience is, the better hardware is required to run it. As Aryzon is developed for smartphone capabilities, Conceptlicious and Tiny Giants had to optimize the content to ensure that everything runs as smooth as can be. ..Virtueel gezien is alles mogelijk, maar het heeft een prijs. Hoe complexer de ervaring, des te beter de hardware moet zijn om het te kunnen draaien. Omdat Aryzon ontwikkelt is voor smartphones, moesten Conceptlicious en Tiny Giants alle content optimaliseren en ervoor zorgen dat alles zo soepel mogelijk draaide. ....

....3 games and 3 experiences..3 games en 3 ervaringen....

....To show the capabilities of Augmented reality with Aryzon’s cardboard app, we initially developed 3 games that use various methods of interaction. With them, users can get a better idea of the possibilities of having an AR app. ..Om de mogelijkheden van Augmented Reality met de cardboard te laten zien, ontwikkelde wij 3 games met verschillende methodes van interactie. Hiermee, krijgen gebruikers een beter begrip van wat er mogelijk is met een AR app. ....

Blueprint

....In a nutshell..In een notendop....

....With AR Technology one can augment any digital element into the real world. The future for these types of applications is one that could outrun Virtual Reality as it still offers users a digital experience while still being aware of the physical world around them. This allows opportunities in business where physical objects have digital information augmented onto them, enhancing the overall performance exponentially. ...Met AR Technologie kan je elk soort digitale content toevoegen aan de echte wereld. De toekomst van dit soort applicaties zou zo maar eens Virtual Reality ver achter zich kunnen laten. Dit doordat de gebruikers naast een digitale beleving, zich ook nog bewust is van de fysieke wereld om hen heen. Dit biedt mogelijkheden voor bedrijven waar digitale informatie kan worden toegevoegd aan fysieke objecten, waardoor de totale prestaties exponentieel toenemen. ....

Blueprint
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
....See more.. Bekijk meer ....