Blueprint

....How do you make potential residents interested in your real estate, even before construction?..Hoe maakt u potentiële bewoners enthousiast voor uw vastgoed, zelfs al vóór de bouw?....

How can we show your audience your building before construction?

International Campus develops and runs modern student and young professional residences in Germany, Austria and The Netherlands. They build up THE FIZZ image using modernInternational Campus develops and runs modern student and young professional residences in Germany, Austria and The Netherlands. They build up THE FIZZ image using modern

We did it by doing: 
Methods of brand management, guaranteeing a lasting and strong position in the market and establishing a distinctive image for their residences. Continuously growing,

Client:
Fizz
Services:
Promotion / Modelling / Realism / New media

....How do you make potential residents interested in your real estate, even before construction?..Hoe maakt u potentiële bewoners enthousiast voor uw vastgoed, zelfs al vóór de bouw?....

....THE FIZZ develops modern residences for students and young professionals. Due to their always continuing growth in clients and projects throughout Europe, THE FIZZ required an efficient method to present to investors and future residents on how their spaces will look like in the near-future. ..THE FIZZ ontwikkelt moderne woonomgevingen voor studenten en young professionals. Dankzij hun voortdurende groei in klanten en projecten door heel Europa, moest THE FIZZ op zoek naar een efficiënte manier van presentatie richting investeerders en toekomstige bewoners, om te laten zien hoe de vertrekken er in de nabije toekomst uit zouden gaan zien. ....


....Our approach:..Onze aanpak:....

....Creating digital interior visualisations of their space and tailor the atmosphere and context to their desired target audience. ..Het creëren van digitale interieur visualisaties van hun ruimtes en het op maat afstellen van sfeer en context aan hun gewenste doelgroep. ....

....Client:..Klant:....
Fizz
Services:
Promotion / Modelling / Realism / New media

How can we show your audience your building before construction?

International Campus develops and runs modern student and young professional residences in Germany, Austria and The Netherlands. They build up THE FIZZ image using modernInternational Campus develops and runs modern student and young professional residences in Germany, Austria and The Netherlands. They build up THE FIZZ image using modern

We did it by doing: 
Methods of brand management, guaranteeing a lasting and strong position in the market and establishing a distinctive image for their residences. Continuously growing,

Client:
Fizz
Services:
Promotion / Modelling / Realism / New media

Unique selling points:

....Clear, realistic, & STUNNING!..Duidelijk, realistisch en verbluffend....

....Every interior visualization we do is clear and looks great. But that’s now what makes us stand out - our visuals are also photorealistic; you cannot tell the difference. That’s how good our work is. ..Elke interieur visualisatie die we maken is duidelijk en ziet er geweldig uit. Echter is dat niet wat ons laat uitblinken - onze visuals zijn ook foto-realistisch; je kunt het niet van echt onderscheiden. Dat is hoe goed ons werk is. ....

....Through the eyes of your Resident..Door de ogen van uw bewoners....

....We are photographers of the digital world; all of our visualizations incorporate experience and feel. It is as if you hired a photographer to take a good shot of your room, only it does not yet actually exist!..Wij zijn fotografen van de digitale wereld; Al onze visualisaties bevatten beleving en gevoel. Het is alsof u een fotograaf inhuurt om mooie fotos te maken zonder dat een ruimte of gebouw bestaat. ....

....Your design in virtual reality..Uw vastgoed in Virtual Reality....

....Our team can make pretty images fast. But we can also do more; with our high-end skillsets we can convert your architectural designs into a virtual experience, fit for web browsers and even for your customer’s smartphones!..Ons team is in staat om snel mooie beelden te maken; maar hier houd het niet op. Met onze vaardigheden kunnen we uw architectuur omzetten naar een virtuele omgeving, geschikt voor web browser en zelfs voor uw klant zijn smartphone. ....

....Everything is a building block..Alles is een bouwsteen....

....With our pipeline anything you see in the picture can be changed, from the colors of the wall, to the types of furniture placed; we will make it fit for your target audience. Everything is interchangeable, as we embrace quality and the expectations given. ..Onze werkwijze zorgt ervoor dat alles in de visualisatie veranderd kan worden, van de kleuren van de wand, tot de meubelstukken; Wij maken het passend voor uw publiek. We zijn flexibel, omdat we kwaliteit en verwachtingen nastreven. ....

....Every object deserves detail..Elk object verdient details....

....In order to keep the interior spaces seem realistic, we make sure that even complicated objects such as a leather couch, gets the detail it deserves. ..Om er voor te zorgen dat onze interieurs realistisch ogen, zorgen we er voor dat zelfs de complexere objecten - zoals een lederen fauteuil - het detail krijgen wat ze nodig hebben. ....

Blueprint

....The people count!..Mensen geven karakter....

....To bring our architectural renders to life not only do we add context in forms of households, but also in forms of people, resulting in an atmosphere that is more ‘livable’. ..Naast dat we context gebruiken om onze interieurs tot leven te laten komen, gebruiken we ook 3D scans van echte mensen. Dit brengt het geheel tot leven. ....

....Atmosphere makes the difference..Sfeer maakt het verschil....

....Context is important when you want to convey atmosphere. We add detail that enhances the feel of students, young professionals and most important life; the spaces must portray a sense of people living in it. ..Context is belangrijk bij het overbrengen van sfeer. We voegen details toe die herkenbaar zijn voor het publiek. Bovendien moet het eruit zien als er mensen leven. ....

....Realism is key..Het belang van realisme....

....The more realistic an image is, the more convincing it will be. We pay attention to the smallest of detail in all of our designs, from the way light interacts to objects, to offsetting objects as if they are used by people. In reality nothing is perfect - hence we ensure perfection through efforts of imperfection. ..Realisme voegt veel toe aan de overtuigingskracht van een afbeelding. In onze visualisaties letten we op de kleinste details om dit na te streven. Van de interactie van licht met objecten in de ruimte tot imperfecties in de plaatsing van objecten. In de echte wereld is niks perfect. Vandaar dat wij perfectie nastreven met imperfecties. ....

Blueprint

....Everything is a building block..Alles is een bouwsteen....

....As soon as an object is created the applications for it are endless. Reusing assets can properly cut down costs in a larger project and keep consistency throughout your environments. ..Zodra een object eenmaal gecreëerd is, is het overal toepasbaar. Het hergebruiken van assets kan behoorlijk in de kosten snijden bij grotere projecten en zorgen voor een betere samenhang in ontwerp. ....

Blueprint

Click here for interactive preview!

....Infinite possibilities..Eindeloze mogelijkheden....

....Our 3D assets are very versatile; They can be placed in all mediums such as product visualizations, animations, and even the new era of the digital world: Virtual and Augmented Reality..Onze 3D objecten zijn erg veelzijdig; Ze kunnen gebruikt worden in elk medium zoals product visualisaties, animaties en zelfs mee het nieuwe tijdperk van de digitale wereld; Virtual en Augmented Reality....

....In a Nutshell..In een notendop....

....Realism in the interior is the attempt to represent one's future living space truthfully, without pretending and avoiding implausible and non existing elements. THE FIZZ needed that effect in their interior visualizations in order to show their potential residents that what they see is where they wish to live - We as Tiny Giants helped them to achieve this vision. ..Het realisme in onze interieurs staat voor de poging iemands toekomstige woonruimte naar waarheid weer te geven, zonder het doen alsof en het weergeven van het onwaarschijnlijke/ niet-bestaande. THE FIZZ had dit effect nodig om hun potentiële bewoners te laten zien waar ze willen wonen. Wij als Tiny Giants hebben ze geholpen dit te bereiken. ....

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
....See more.. Bekijk meer ....