....Homey by Athom - How can we breathe life into Homey the domotica controller? ..Homey by Athom - Hoe kunnen we Homey tot leven brengen dmv video en effecten?....

How can we show your audience your building before construction?

International Campus develops and runs modern student and young professional residences in Germany, Austria and The Netherlands. They build up THE FIZZ image using modernInternational Campus develops and runs modern student and young professional residences in Germany, Austria and The Netherlands. They build up THE FIZZ image using modern

We did it by doing: 
Methods of brand management, guaranteeing a lasting and strong position in the market and establishing a distinctive image for their residences. Continuously growing,

Client:
Fizz
Services:
Promotion / Modelling / Realism / New media

Click here for the full video

....Homey by Athom - How can we breathe life into Homey the domotica controller?  ..Homey by Athom - Hoe kunnen we Homey tot leven brengen dmv video en effecten?....

....Athom develops and provides voice controlled personal home assistant solutions. They offer Homey, a consumer product that incorporates entertainment systems, multimedia and online accounts into home automation combined with natural voice control. The company’s solutions connect users with their wireless devices, entertainment systems, and Internet services, as well as allowing them to communicate with each other. ..Athom ontwikkelt en produceert een spraakgestuurde persoonlijke thuisassistent oplossingen. Hierin is Homey, een consumentenproduct dat entertainment-systemen, multimedia- en online-accounts integreert in domotica, in combinatie met natuurlijke stembesturing. De oplossingen van het bedrijf verbinden gebruikers met hun draadloze apparaten, entertainmentsystemen en internetdiensten, en stellen hen in staat om met elkaar te communiceren. ....

....Athom asked Tiny Giants to create digital content that can be combined with real footage, while showing the intuitiveness of Homey as a user-friendly product. ..Athom vroeg Tiny Giants om digitale content te creëren die te combineren was met echte beelden, terwijl de identiteit van homey als een gebruiksvriendelijk product wordt getoond. ....


....Our approach:..Onze aanpak:....

....We brought Homey to life - by using particle effects that behave organically and interact with appliances, showing how it is able to easily connect to all devices in and around your house. ..We hebben Homey tot leven gebracht! Door het gebruik van 'particle effects' die zich organisch gedragen en communiceren met apparaten, laten we zien hoe deze eenvoudig in staat is om verbinding te maken met alle apparaten in en rond uw huis. ....

....Client:..Klant:....
Athom
Services:
Promotion / Modelling / Realism / Custom 3D

How can we show your audience your building before construction?

International Campus develops and runs modern student and young professional residences in Germany, Austria and The Netherlands. They build up THE FIZZ image using modernInternational Campus develops and runs modern student and young professional residences in Germany, Austria and The Netherlands. They build up THE FIZZ image using modern

We did it by doing: 
Methods of brand management, guaranteeing a lasting and strong position in the market and establishing a distinctive image for their residences. Continuously growing,

Client:
Fizz
Services:
Promotion / Modelling / Realism / New media

Unique Selling Points:

....Fusing the digital with the physical ..De combinatie van de digitale en fysieke wereld ....

....When digital effects are added onto actual video footage, it is crucial that they blend  together perfectly. For Homey we needed to ensure that the effects seem like they are in the physical environment; flying behind and in front of things, rotating around objects, hitting physical surfaces. ..Wanneer digitale effecten worden toegevoegd aan videobeelden, is het cruciaal dat ze perfect op elkaar worden afgestemd. Voor Homey moesten we ervoor zorgen dat de effecten in de fysieke omgeving passen; achter en voor dingen langs vliegen, rond objecten draaien, aanraken van fysieke oppervlakken. ....

....Various devices with different behaviours..Verschillende apparaten met verschillend gedrag ....

....Homey communicates differently with devices based on its features. We made sure that the streaks have a character on its own; changing the way it flies and the colour it emits based on the types of devices it is interacting with. This truly shows Homey’s diversity in being able to communicate with a wide range of household appliances. ..Homey communiceert anders met apparaten op basis van de functionaliteit. We hebben ervoor gezorgd dat de effecten een eigen karakter kregen; het veranderen van de manier waarop het vliegt en de kleur die het afgeeft op basis van het soort apparaten waarmee het in contact staat. Dit toont Homey's diversiteit bij het kunnen communiceren met een breed scala aan huishoudelijke apparaten echt aan.....

....Combining video footage with visual effects..Combineren van video met visuele effecten....

....VFX is a complex process as it requires combining layers of digital effects and live footage. Every frame in the video is carefully analyzed and edited, and using the right digital tools the results are visually stunning! ..VFX is een complex proces omdat het betekent dat lagen digitale effecten en videobeelden gecombineerd moeten worden. Elk frame van de video wordt zorgvuldig geanalyseerd en bewerkt en met behulp van de juiste digitale hulpmiddelen zijn de resultaten visueel verbluffend! ....

....Variation in behaviour..Variatie in gedrag....

....Homey is able to connect to almost all household devices. In this video commercial, Athom asked us to design various behaviour types for each light streak depending on the type of device presented. Ultimately we built effects that have different movements and colours, portraying the soul of Athom’s product. ..Homey kan verbinding maken met bijna alle huishoudelijke apparaten. In deze reclamevideo vroeg Athom ons om verschillende gedragstypen te ontwerpen voor elk lichteffect, afhankelijk van het type apparaat dat werd gepresenteerd. Uiteindelijk hebben we effecten met verschillende bewegingen en kleuren gebouwd, die de ziel van het product van Athom uitbeelden. ....

Blueprint

....In a nutshell..In een notendop....

....To maintain the user-friendly image of Homey, Tiny Giants helped Athom to once again develop an marketing experience that is unique and outstanding. As a result, Athom succeeded in all their Homey units being completely sold-out. As a 3D studio Tiny Giants succeeded in bringing their product to life. ..Om het gebruiksvriendelijke imago van Homey te behouden, heeft Tiny Giants Athom geholpen om wederom een marketing ervaring te ontwikkelen die uniek en opvallend is. Als gevolg is Athom erin geslaagd de volledige voorraad aan Homey units uit te verkopen. Als een 3D-studio is Tiny Giants erin geslaagd hun product tot leven te brengen. ....

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
....See more.. Bekijk meer ....