FAQ

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
....process..proces....

....How do you work with collaborators like copywriters, developers, and project managers? Tell me about the final hand-off process. ..Hoe is jullie ervaring wat betreft samenwerken met klanten en derden?....

....We always prefer a close collaboration. Feel free to recommend specific file types for review, source files or deliverables and we make the final handoff for you and your network as smooth as possible. ..Het is voor ons erg belangrijk om indien nodig erg nauw samen te werken met partijen die nodig zijn. Of dit nou uw eigen werknemers zijn om specifieke eisen te verwerken of externe partijen om bestandsformaten te overleggen voor productie. Alles om de uiteindelijke aflevering zo soepel mogelijk te laten verlopen. ....

....process..proces....

....Do you reuse existing assets? ..Hergebruiken jullie bestaande onderdelen?....

....Sometimes there are pre-made 3d models we can purchase for your animation. We look to include these items whenever possible. Sometimes online stores sell 3D Models that are pre-made. What may have taken 20-40 hours to model is sometimes available at a greatly discounted price. When we find appropriate 3d models for use on your project, we pass the savings onto you. ..Als het mogelijk is om thirdparty producten te gebruiken om kosten te drukken zullen we dit ook zeker doen! Ook hebben we een database van zelf ontwikkelde producten die we breed binnen projecten kunnen inzetten. Dit zal u uiteindelijk ook merken in de factuur. ....

....process..proces....

....Do you need examples or references?..Is het handig als ik voorbeelden heb?....

....Examples of style and other elements will mean we can achieve a more fitting style. ..Voorbeelden van stijlen of andere elementen zullen erin resulteren dat wij voor u beter de perfecte stijl kunnen creëren. ....

....process..proces....

....Do you accept rush jobs?..Nemen jullie spoedklussen aan?....

....Yes! When we can! Costs go up during rush jobs. Many standard animation jobs take 4-6 weeks. More complex jobs can take 2-4 months. Can we do all this in 1-2 weeks? Yes, no problem in most situations; however, increases cost may occur depending on how many team members we have to add to complete your job by a specific due date. ..Uiteraard! Dit zal wel resulteren in hogere tarieven. Dit is allemaal afhankelijk van aangepaste werktijden en het aantal teamleden die we moeten inzetten om de klus te klaren. ....

....process..proces....

....What am I supposed to deliver?..Wat wordt er van mij als klant verwacht dat ik aanlever?....

....The most basic information we would need to start with is at least your problem statement, prefered service and style to solve it and a deadline. We guide you through any upcoming requirements step by step. ..Dit ligt simpelweg aan het project. Allereerst gaan we met u om tafel om erachter te komen wat u nou eigenlijk wilt oplossen en hoe. Bij het formuleren van de opdracht zal blijken wat wij van elkaar verwachten binnen het project. Hier zullen we u gedurende het project zo gestructureerd mogelijk in begeleiden. Bij dit alles is het erg belangrijk dat afspraken over levering worden nagekomen. ....

....process..proces....

....What If I already exactly know what i want?..Wat als ik precies weet wat ik wil?....

....Then what are we waiting for? Present us your story, we dive into your world and get started! ..Waar wacht u nog op? Kom langs met een storyboard en we zullen uw wereld in duiken en van start gaan. ....

....process..proces....

....What programs do you use?..Welke programma's gebruiken jullie?....

....In our 3D workflow, the most used software packs are; Cinema 4D, Octane and Unity. In addition, we use Adobe CC for the after-editing of each project. Moreover, we have experience in many more software packages, to which can also be diverted for an ultimate workflow within a project. ..In onze 3D Workflow zijn de meest gebruikte softwarepakketten; Cinema 4D, Octane en Unity. Hiernaast gebruiken we voor de after-edit van elk project Adobe CC. Bovendien hebben we ervaring in veel meer softwarepakketten en kan hier ook voor projecten naar worden uitgeweken voor een ultieme workflow. ....

....process..proces....

....As soon as my project is completed, can you help me spread the results?..Zodra mijn project is afgerond, kunnen jullie mij dan ook helpen met verspreiden van de resultaten?....

....Depending on the project, we can - in cooperation with you or one of our partners - draw up an action plan with which the results can best be shared with an audience as large as possible. ..Afhankelijk van het project kunnen wij in samenwerking met u of een van onze partners een plan van aanpak opstellen met hierin hoe de resultaten het best gedeeld kunnen worden aan een zo groot mogelijk publiek. ....

....pricing..kosten....

....Do you charge for changes after delivery?..Brengen jullie kosten in rekening voor aanpassingen na levering?....

....As long as the changes do not require crucial refining of the final results we can perform changes even after a deadline has been already reached. ..Zolang de gewenste aanpassingen binnen de gemaakte afspraken liggen kunnen we altijd kleine - niet ingrijpende - aanpassingen maken. Als er toch nog grote aanpassingen gedaan moeten worden zal dit in overleg ook kunnen, maar wel met eventueel extra kosten. ....

....pricing..kosten....

....Does longer mean more expensive?..Betekent langer ook gelijk duurder?....

....Longer total runtime on projects are generally more expensive to produce. Shorter Projects are less expensive. ..Meer uren betekent over het algemeen meer kosten. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld; een project van 40 uur over een periode van 1 week zal minder kosten dan 40 uur over een periode van 1 maand. Dit is simpelweg vanwege opstartkosten. ....

....pricing..kosten....

....Does better quality mean more work?..Wat bepaalt de complexiteit van een project?....

....More objects on the screen, more detailed environments, more realistic lighting is more work. Less detail and less movement per scene is less work. ..Meer objecten in beeld, meer details in omgevingen en meer realisme betekent meer werk. Andersom ligt dit echt aan de stijl die we neerzetten voor u. ....

....pricing..kosten....

....How much does an animated video cost?..Hoeveel kost een geanimeerde video?....

....There are many factors that go into calculating animation pricing. All projects are quoted separately because no two projects are alike. In general, pricing varies depending on the visual style technique you pick (3D, 2D, Motion Graphics, or a combination of these mediums), the length of the video, and the complexity of the subject being presented. The following provides general pricing guidelines. ..Er zijn veel factoren die meewegen in het berekenen van kosten voor een animatie. Elk project wordt apart geprijsd op basis van factoren zoals: een 2d of 3d animatie, de stijl, de duur, de complexiteit en het medium. ....

....pricing..kosten....

....How much does an animated video cost?..Hoeveel kost een geanimeerde video?....

....There are many factors that go into calculating animation pricing. All projects are quoted separately because no two projects are alike. In general, pricing varies depending on the visual style technique you pick (3D, 2D, Motion Graphics, or a combination of these mediums), the length of the video, and the complexity of the subject being presented. The following provides general pricing guidelines. ..Er zijn veel factoren die meewegen in het berekenen van kosten voor een animatie. Elk project word apart geprijsd op basis van factoren zoals: een 2d of 3d animatie, de stijl, de duur, de complexiteit en het medium. ....

....pricing..kosten....

....Do I get a discount if I purchase in large numbers?..Krijg ik korting als ik afneem in grote getalen?....

....In many cases, large projects will mean that we can reuse aspects of the project elsewhere and thus save costs. Even though it concerns unique projects by knowing your planning and expectations, we can always look together how and where costs can be saved. ..In heel veel gevallen zal het bij grote projecten betekenen dat we aspecten van het project op andere plekken kunnen hergebruiken en hierdoor kosten kunnen besparen. Ook al gaat het om unieke projecten, door uw planning en verwachtingen te kennen kunnen we altijd samen kijken hoe en waar kosten bespaard kunnen worden. ....

....general..algemeen....

....What is a render?..Wat is een render?....

....1. An image
2. A render is an automated/programmable process by which photorealistic or non-photorealistic images of 2d or 3d models can be generated. An average file here contains things like; geometry, perspective, materials, lighting and shadows. All determined by the artist. ..1. Een afbeelding
2. Een render is een geautomatiseerd/programmeerbaar proces waarmee fotorealistische of niet-fotorealistische afbeeldingen van 2d of 3d modellen gegenereerd kunnen worden. Een gemiddeld bestand hier bevat zaken als; geometrie, perspectief, materialen, belichting en schaduwen. Allemaal bepaald door de artiest. ....

....general..algemeen....

....What about intellectual property..Hoe zit het met intellectueel eigendom?....

....When creating content for your campaign/project, the rights of the content will always remain with us. This means that the content may not be modified by you or third parties or used for purposes other than intended. Of course, we offer the possibility to buy these intellectual rights. ..Bij het creëren van content voor uw campagne/project zullen de rechten van de content altijd bij ons blijven. Dit betekent dat de content niet door u of derden mag worden aangepast of worden gebruikt voor anderen doeleinden dan bedoeld. Uiteraard bieden wij de mogelijkheid om dit intellectueel recht op te kopen. ....

....general..algemeen....

....Do you also do 2D graphic design for my project?..Doen jullie ook 2D grafisch ontwerp voor mijn project?....

....Due to our background in graphic design, we are certainly able to take on aspects of it within the project. However, we are not a graphic design agency and therefore do not create separate house styles and/or websites. ..Door onze achtergrond in grafisch ontwerp zijn wij zeker in staat aspecten binnen het project op ons te nemen. We zijn echter geen grafisch ontwerp bureau en maken dus geen losse huisstijlen en/of websites ....

....general..algemeen....

....What styles do you offer?..Welke stijlen bieden jullie aan?....

....The possibilities of styles such a flat illustrations, simple 2d or high-quality detailed animations are limitless. Thanks to the beauty of 3D. ..Door gebruik van onze creatieve geest en high-end software ligt onze kracht voornamelijk bij het aanbieden van verscheidene stijlen. Dit stelt ons in staat een unieke stijl te matchen bij uw project. ....

....general..algemeen....

....Do I have to define the time of my animation?..Hoe weet ik hoe lang mijn animatie moet zijn?....

....Think through the timing of your animation, what you want to see in each scene, and what will be seen or heard in your animation. Don’t have time for this? We offer creative development services so we can do this work for you! Ask us for more details about this service. ..Na samen naar uw uitdaging gekeken te hebben formuleren we samen een aanpak. Hieruit zal blijken wat voor product wij hiervoor kunnen inzetten en hoe lang deze eventuele animatie zal worden. ....