....Welcome..Welkom....

....A bit about us..Over ons....

....We are Tiny Giants - a digital content studio based in Enschede (Netherlands) and 3D is our magic wand with which we create the bigger picture! ..Wij zijn Tiny Giants - een digital content studio in Enschede - en wij creëren een totaalbeeld met onze magische toverstaf: 3D!....

....With our creative and diverse mindset, we understand what makes you be lost in translation - Communicating the right values to the right audience is a challenge that we learned to master by giving your stories the detail and atmosphere they deserve and allowing them to surpass today’s information overload and reach your brands, organisations and corporate targets. ..Ons creatieve en diverse team begrijpt dat u het lastig vindt hoe u uw boodschap het best kunt overbrengen, hoe u de juiste vertaalslag moet maken - Het is een uitdaging om de juiste waarden naar de juiste doelgroep te communiceren. Wij hebben ons hierin gespecialiseerd en geven uw verhaal de finesse en sfeer die het verdient. Wij zorgen dat uw verhaal boven het tegenwoordig massale aanbod van informatie uitsteekt en een positief effect op uw merk, organisatie en bedrijfsdoelstelling heeft. ....

....We aspire to create a meaningful impact on how society visually communicates and educates, helping the right values reach their audience. ..We willen via visuele communicatie en educatie een betekenisvolle impact creëren en ervoor zorgen dat de juiste waarden het juiste publiek bereiken. ....
....Our initiative to team up with other creative entities help us to show core values in the right light. ..Ons initiatief om met andere creatieve entiteiten samen te werken, helpt ons om kernwaarden in het juiste licht te plaatsen. ....
....Our cultural diversity and open mind-set allow us to successfully reach our goal together. ..Met onze culturele diversiteit en open mindset slagen we erin om gezamenlijke doelen te bereiken. ....
....We emphasise on experience; by combining creativity, the right skill-sets and a little bit of homework, a suitable atmosphere can be created for your particular audience. .. Uit ervaring weten we dat we door een combinatie van creativiteit, de juiste vaardigheden en een beetje huiswerk een geschikte sfeer voor uw specifieke doelgroep kunnen creëren. ....

....We believe that this same challenges appear when communicating the Global Sustainable Development Goals between nations, cultures and religions. Helping different parties from UNGC to communicate with one another could help overcome this in order to support the “2030 Development Agenda”. Not only is it an issue within the UNGC communication but also society needs to be more aware of the importance of big institutions and organizations working together to achieve united goals. This mindset and our passion for visual communication motivate us to be a valuable addition to the United Nations Global Compact. ..We geloven dat dezelfde uitdagingen gelden voor communicatie tussen landen, culturen en religies zorgt als er gesproken wordt over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Global Sustainable Development Goals). Door verschillende partijen van de UNGC te helpen met elkaar te communiceren, kunnen we dit obstakel wegnemen en de '2030 Development Agenda' ondersteunen. Miscommunicatie is niet alleen een probleem binnen de UNGC, ook de samenleving moet zich meer bewust zijn van het belang van samenwerking tussen grote instellingen en organisaties om gezamenlijke doelen te bereiken. Deze instelling en onze passie voor visuele communicatie motiveren ons om een waardevolle bijdrage te leveren aan de United Nations Global Compact. ....

....We are proud of our achievements towards a better world so far:..We zijn trots op onze inzet voor een betere wereld:....

Participant

Design Partner

Partner 2018