....Architectural Time Travel..Architectuur Visualisatie....

....We bring to life what does not yet exist, from your blueprints to realistic interior and exterior environments. ..Wij blazen leven in het geen dat nog niet is. Van uw blauwdrukken tot realistische interieur en exterieur omgevingen. ....

....Animating Your story..Uw verhaal in 90 tellen....

....No matter if it is a complex process or the desire to empower your brand. we animate your story with the style and detail it deserves. ..Ongeacht of u een complex proces wilt uitleggen of u uw merk wilt versterken, wij animeren uw verhaal met de stijl en finesse die het verdient. ....

....New Media with VR and AR..Een extra dimensie....

....VR and AR are the future of communication! and the future is now! Our expertises and skills prepare you for a new era of living. ..VR en AR zijn de toekomst en die toekomst is nu! Onze kennis en vaardigheden bereiden u voor op een nieuw tijdperk van zaken doen. ....

Custom 3D

....However you can imagine, we can make it. No matter if you are using it for 3d printing production or right inside your latest game. ..Je kunt het zo gek niet verzinnen en wij kunnen het maken. Of je het nou gaat gebruiken voor 3d printen, productie of in je laatste game. ....

....What we create..Wat we creëren,....

....Architecture..Architectuur....

....We deliver a spectrum of professional & high quality 3D Architectural services to help our clients visualize their architectural projects even before the first brick is laid by creating highly accurate 3D Models, Photorealistic Renderings and Virtual Tours. ..Door het creëren van 3d-modellen, fotorealistische renderingen en virtuele rondleidingen helpen we onze klanten projecten te visualiseren zelfs nog voordat de eerste steen is gelegd. ....


....Interior / Exterior / 360° / Tours..Interieur / Exterieur / 360° / Rondleidingen....

....Tailored 3d content..3D maat-oplossingen....

....Our services fulfill the content demand of almost every creative process, such as 3D printing, product development and still imagery, with no limits in style and complexity. ..Onze diensten kunnen bijna in elk creatief proces een plek vinden. Denk bijvoorbeeld aan 3D printen, product ontwikkeling of kunst projecten - zonder limitaties in stijl of complexiteit. ....


....Products / Characters / Models ..Product / Karakters / Modellen ....

....Animations..Animaties....

....With expertise in various types of animation, from 2D animation, 3D animation to complex concept animations. We can design and create compelling moving imagery that meets your exact specifications. ..Door onze bedrevenheid in zowel 2D en 3D animaties kunnen we voor u complexe overtuigende animaties maken die volledig bij uw wensen aansluiten en vervolgens uw publiek versteld doen staan. ....


....Complex processes / Promotions / Education..Complexe processen / Promotie / Educatie....

....New Media..Nieuwe Media....

....2016 saw the unprecedented rise of Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR). Here at Tiny Giants, we’ve already been helping companies understand the tangible benefits of adopting VR and/or AR into their current processes. ..In 2016 zagen we hoe Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) in een sneltreinvaart de markt betraden. Hier bij Tiny Giants, zijn we klaar om uw bedrijf de voordelen - voor uw markt - van deze nieuwe technieken voor te leggen. ....


Virtual Reality / Augmented Reality / 360°

....Welcome!..Welkom!....

....we create stunning visuals, to empower your business!..wij maken sprekende beelden, die uw bedrijf versterken!....

....play showreel..kijk showreel....casescontact

....Architecture..Architectuur....

....Interior, Exterior and plots..Interieur, exterieur en kavels.... >

....Animation..Animatie....

....Telling your story..Uw verhaal in 90s.... >

New Media

VR / AR / Mixed Reality >

Custom 3D

....Challenge us!..Andere uitdagingen!.... >

....How our process works..Hoe ons proces werkt,....

....Initiation..Aftrap....

....Hello! Lets meet and have a coffee (or tea)! See what challenges you bring to the table and how we can solve them together. ..Hoi! Laten we eens afspreken voor een kop koffie! En laat ons zien watvoor uitdaging u ter tafel kan brengen om samen op te lossen. ....

....Research..Onderzoek....

....With our diverse network and expertise we look for the best solutions that will satisfy not only you but your audience as well. ..Met ons brede netwerk en reeks aan vaardigheden gaan we op zoek naar de beste oplossing die we samen met u, voor u én uw publiek kunnen creëren. ....

....Strategy..Strategie....

....After presenting our findings we will define a strategy together which will yield the most in time and quality. ..Samen zullen we een strategie opzetten die zal passen bij uw behoeftes. Uiteraard rekening-houdend met uw planning. ....

....Development..Ontwikkeling....

.... As soon as you give us the GO, our creative and ambitious team will immediately start developing towards getting those initial, epic results. ..Zodra wij een go krijgen, zal ons creatieve en enthousiaste team starten met de ontwikkeling van uw oplossing op maat. ....

Feedback

.... With the limitless possibilities of 3D we can apply your feedback flexibly and effectively before the final production. ..Door de ongelimiteerde opties in het 3d domein zal uw feedback zeer flexibel en effectief kunnen worden toegepast, voordat de eindproductie begint. ....

....Production..Productie....

....We start producing the final version of the solution using high end technologies, while keeping you in the loop at all times. ..Met behulp van high-end technologie zullen we starten aan de eindproductie van de gekozen oplossing. Ondertussen houden we u op de hoogte. ....

....Done!..Klaar!....

....There you go! We deliver your custom solution in any format possible. But it doesn’t stop there, this is only the beginning of the future!..En voila! We leveren u uw maatwerkoplossing af en elk mogelijke vorm. Maar dat is niet waar het stopt, dat is pas het begin van uw toekomst. ....

“Tiny Giants understood & accurately executed our assignments without any further explanation needed and surpassed expectations multiple times. It was a pleasure to work with such an incredibly reliable team”- R.Buchberger, Creative Director, International Campus AG

....Contact us!..Neem contact op!....

....Send us a message..Stuur ons een bericht....

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

....Want to stay in the loop?..Wil je op de hoogte blijven?....

....We will promise not to spam you!..We beloven geen spam te sturen....

....subscribe..abonneer....